Som tømrer kan du ha mange og varierte oppgaver

De viktigste er:

  • Bygging av trehus og andre konstruksjoner i tre
  • Innredning av hus i tre, mur, stål eller betong
  • Rehabilitering og vedlikehold av bygninger
  • Produksjon og montering av elementer og moduler

Kort sagt:
Tømreren sørger for at vi har hus å bo i og at husene som allerede finnes holdes i stand!

Å bygge med tre

Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. Småhus bygges for det meste av tre, mens større næringsbygg ofte bygges av stål og betong med utfyllende bindingsverk av trevirke i ytterveggene. Det blir også stadig mer vanlig å bygge store hus av massivtre. Tømreren utfører innredningsarbeider i alle typer bygg, som oppsetting av innvendige vegger, isolering, platekledning, panelering, montering av dører og vinduer og kjøkken, parkettlegging og belistning.

Ta vare på det som allerede bygget

Det er også tømrerens jobb å vedlikeholde eksisterende trehus, og oppgradere dem til dagens eller en bedre standard. Dette kalles rehabilitering. Når gamle bevaringsverdige trehus skal føres tilbake til opprinnelig eller en tidligere tilstand, kalles det restaurering. Dette krever at tømreren har kunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter.

Tradisjon og teknologi

Tømrerfaget representerer store verdier i byggenæringen og i samfunnet. Faget blir utført i store og små virksomheter over hele landet, og varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert verktøy og utstyr. Tømrerfaget er et tradisjonsrikt fag som er med på å sikre norsk byggeskikk og kulturelle verdier. Samtidig er faget i utvikling i takt med tiden, og digitale verktøy tas mer og mer i bruk både i planlegging og utførelse.