Gode jobbmuligheter!

Med svennebrevet i boks kan du gå rett ut i jobb som tømrer. Det er stort behov for fagarbeidere i bransjen og veldig gode muligheter for raskt å få seg jobb i en av landets byggmester- eller entreprenørbedrifter. Mange blir også tilbudt fast ansettelse i den bedriften hvor de har vært lærling.

Du arbeider ofte sammen med andre i små eller store arbeidslag. Samarbeid med andre håndverkere på byggeplassen som rørleggere, murere, malere og elektrikere, er en naturlig del av hverdagen. Du vil få godt innblikk i alt som kreves av samarbeid og planlegging for at et prosjekt skal ha riktig fremdrift og til slutt bli vellykket.

Er du villig til å ta ansvar, får du store muligheter til å påvirke egen arbeidsdag. Når du får praktisk erfaring stiller du også sterkere for andre oppgaver, som å bli bas for et arbeidslag eller byggeplassleder. 

Videreutdanning

Etter svennebrevet har du mange muligheter for videre utdanning.

Mesterbrevutdanning

Med svennebrev og minimum ett års praksis, kan du begynne på mesterutdanning og bli tømrermester (byggmester). Med mesterutdanningen skaffer du deg en lederutdanning i faget som gjør deg godt forberedt til å etablere og drive din egen byggmesterbedrift. Utdanningen gir også et godt grunnlag for andre lederjobber i byggenæringen. Utdanningen er i stor grad nettbasert og er lagt opp slik at det er mulig å gjennomføre på 1,5- 2 år ved siden av jobb.

Les mer om mesterutdanning hos Mesterbrevnemnda og Blimester.com

Gjør karriere både i fag og idrett: Kristoffer Brun er ikke bare  tømrermester, men også VM- og EM-mester i roing. EM. Nå er han i tillegg i gang med arkitektutdannelse.

Gjør karriere både i fag og idrett:
Kristoffer Brun er ikke bare tømrermester, men også VM- og EM-mester i roing. Nå er han i tillegg i gang med arkitektutdannelse!

Teknisk Fagskole

Tar du toårig teknisk fagskole kan du blant annet arbeide med prosjektering, tegning og dimensjonering av konstruksjoner. Det er også mulig å søke om mesterbrev med bakgrunn i fagskoleutdanning.

Allmenn påbygging til studiekompetanse eller Y-veien

Du kan ta allmenn påbygging til studiekompetanse etter fullført Vg2 tømrerfag eller svennebrev. Påbygging gir deg de fagene du trenger for å få studiekompetanse.

Noen universiteter og høgskoler tilbyr spesielt tilrettelagte studier for søkere som ikke har generell studiekompetanse, men som har relevant yrkeskompetanse, fag- eller svennebrev. Dette kalles Y-veien – Yrkesfaglig vei til høyere utdanning.

Ingeniør/Sivilingeniør/Sivilarkitekt

Med svennebrev og 1 års allmenn påbygging vil du kunne gå videre på høgskole eller universitet til å bli blant annet ingeniør, sivilingeniør eller sivilarkitekt.