Ny rekord i antall svennebrev og lærlingkontrakter

Flere unge fikk læreplass og rekordmange tok svennebrevet sitt i fjor. Samtidig har opplæringskontorene aldri hatt så mange rettighetslærlinger og voksenlærlinger.

Kunnskapsdepartementets oversikt over godkjente lærekontrakter i fjor viser at det er den høyeste andelen som er registret siden målingene startet i 2011. På statistikken ligger bygg- og anleggsteknikk på topp, etterfulgt av Teknologi- og industrifag. Det er tall som det jubles for i Byggmesterforbundet og opplæringskontorer.

Stor økning hos opplæringskontorene

– Det er gledelig å kunne meddele at tallene også i år er de høyeste siden tellingen startet, i alle fire kategorier, sier fagsjef Øivind Ørnevik i Byggmesterforbundet.

Forbundet viser til at antall løpende lærekontrakter i tømrerfaget hos kontorene som er tilsluttet Byggmesterforbundet ved årsskiftet var 2 965 stk. Det utgjør 66,67 % av det totale antallet lærekontrakter i tømrerfaget i landet.

Den gledelige utviklingen i de fire «lærlingkategoriene» har vært som følger:

  • Antall løpende lærekontrakter med rettighetslæringer har hatt en økning fra 1716 til 1925 (+ 12,2 %).
  • Antall løpende lærekontrakter med voksenlærlinger har hatt en økning fra 934 til 1040 (+ 11,3 %).
  • Antall kontrakter inngått 2021 med rettighetslærlinger har fra 2020 hatt en økning fra 849 til 1012 (+ 19,2 %).
  • Antall kontrakter inngått 2021 med voksenlærlinger har fra 2020 hatt en økning fra 383 til 482 (+ 25,8 %).

Undersøkelsen omfatter opplæringskontorene som er tilsluttet Byggmesterforbundet gjennom assosiert medlemskap. Antallet kontorer er nå 30 stk.

Viktig rekruttering til yrkesfagene

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at det ble inngått 24 500 nye lærekontrakter i 2020-21. Det er 2 400 flere enn året før, og er også flere enn i årene før pandemien. Hele 78 prosent av søkerne fikk læreplass i 2021. Det er en økning fra 76 prosent i 2020, og er også litt høyere enn i 2019.

Det er forskjeller mellom fylkene i hvor stor andel av søkerne som får læreplass. Vestland, Troms og Finnmark hadde høyest andel på 83 prosent, mens Vestfold og Telemark hadde lavest med 71 prosent. Innen bygg og anleggsteknikk fikk flest læreplass med 87 prosent.