Vår nettbutikk er et tilbud til opplæringskontor, skoler, bedrifter eller andre som jobber med opplæring og/eller rekruttering innen tømrerfaget. I tillegg til læremateriell (bransjelærekompendier), tilbys profileringsprodukter til bruk ved messer, skolebesøk, til lærlinger eller andre rekrutteringsaktiviteter. Vi har ikke alle produkter på lager. Tilbudet er i hovedsak basert på produksjon ved bestilling, og derav kreves det på de fleste profileringsprodukter bestillinger av en viss størrelse.

BESØK NETTBUTIKKEN HER