Oslo kommune vil trigge jenter til  å velge byggfag

Foto: Linus Wik/Anders Tveit Eide/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Som en av de største byggherrene i landet, vil Oslo kommune bruke posisjonen sin til å jobbe for større mangfold i byggenæringen. I dag er kvinneandelen i bygg- og anleggsnæringen på rundt 9 prosent totalt sett, og med kun to prosent kvinner på fagarbeidersiden.

Gjennom en kampanje, spesielt rettet mot jenter, ønsker kommunen å fortelle ungdom, og spesielt jentene at bygg- og anleggsteknikk er et reelt og spennende yrkesvalg.

På kampanjesiden kan du blant annet lese intervju med tømrerlærling Emma Arnheim.

For Emma har det vært riktig å velge en utradisjonell vei.

 Foto: Tove Lauluten/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Hele kampanjen med mer informasjon og flere intervjuer kan du se her:
Vil du være med og bygge Oslo?