Det er flere gode grunner til å velge yrkesfag som utdanningsvei.

  • Du kommer deg raskt ut i jobb
  • Du får lønn mens du utdanner deg
  • Du unngår et stort studielån
  • Du kommer raskere inn på boligmarkedet
  • Du har gode mulighet for jobb
  • Du står sterkt om du vil starte egen bedrift
  • Du har mange muligheter til å utdanne deg videre
  • Du blir god til å løse problemer og jobbe selvstendig
  • Du sperrer ingen muligheter, men åpner flere

Les mer om hvorfor yrkesfag er et smart valg: