Tømrerutdanningen er på 4 år og består av både teori og praksis. Det er flere alternative utdanningsløp å velge mellom.

Her kan du se og laste ned tidligere sentralgitte eksamensoppgaver i tømrerfaget

VEIER TIL SVENNEBREV I TØMRERFAGET

Modell 2 + 2 år = 2 år på skole og 2 år i bedrift

  • År 1: Vg1 Bygg og anleggsteknikk
  • År 2: Vg2 Tømrerfaget
  • År 3 og 4: Opplæring i bedrift – tømrerlærling

Modell 1 + 3 år = 1 år på skole og 3 år i bedrift

  • År 1: Vg1 Bygg og anleggsteknikk
  • År 2, 3 og 4: Opplæring i bedrift – tømrerlærling

Teoridelen gjennomføres før du kan gå opp til svenneprøve. Det vil si at hele eller deler av teorien på Vg2 Tømrerfaget må tas i løpet av læretiden.

Modell 0 + 4 år = 4 år i bedrift

  • År 1, 2, 3 og 4: Opplæring i bedrift – tømrerlærling

Teoridelen gjennomføres før du kan gå opp til svenneprøve. Det vil si at hele eller deler av teorien på Vg1 Bygg og Anleggsteknikk og Vg2 Tømrerfaget må tas i løpet av læretiden.

Vekslingsmodellen

Vekslingsmodellen tilbys i enkelte fylker/skoler, og er et utdanningsprogram som gjør at du kommer raskt ut i praksis. Utdanningstiden er fortsatt 4 år men allerede etter 1/2-1 år på Vg1 Bygg og anleggsteknikk tegner du lærekontrakt (hvor fort du kommer ut i praksis kan variere rundt om i landet). Resten av opplæringstiden veksler du mellom opplæring i bedrift og på skolen. Underveis blir det bolker av ulik varighet med teoriundervisning på skolen, altså skiller det seg fra 0+4 og 1+3 modell med at det ikke er faste undervisningsdager pr. uke.

 SVENNEBREV OG STUDIEKOMPETANSE

TAF/BYSK/YSK

Elever som følger denne modellen oppnår både studie­kompetanse med realfag og svennebrev i løpet av 4 år. Modellen tilbys ved enkelte videregående skoler og har fått forskjellig navn avhengig av fylke, men innholdet i undervisningen er den samme. Felles for de elevene som følger denne undervisningen er at man får en kombinasjon av teori på skolen og læring i bedrift. De to første årene regnes man som elever den tiden man er ute i bedrift, mens for de 2 siste inngår man lærlingkontrakt.

Kombinert løp er krevende og passer for elever som er motiverte til å yte litt ekstra og liker og kombinere praktisk og teoretisk opplæring. Søkerne må ha et godt faglig grunnlag fra ungdomsskolen.

 TA SVENNEBREV SOM VOKSEN

Voksenlærling

Det er aldri for sent å ta svennebrev som tømrer! De fleste av de som starter et lærlingeløp som voksen har tilbakelagt en eller annen videre­gående utdanning tidligere, for eksempel 3 år med allmenn­fag/studie­­spesialiserende eller startet på feil utdanning og slik brukt opp retten til 3 års videregående opplæring. Normalt starter disse lærlingene med 6 måneders fradrag i læretiden og får en læretid på 42 måneder. Disse lærlingene mangler yrkesteorien fra Vg1 Bygg og anlegg og Vg2 Tømrer, og må opp til en tverrfaglig eksamen i yrkesteori før de kan gå opp til svenneprøven.

Det kan være fylkesvise forskjeller med tanke på bakgrunn som kvalifiserer til lærekontrakt som voksenlærling. Sjekk med din fylkeskommune hva som gjelder der du bor.

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ny opplæringsordning for voksne arbeidstakere som ønsker å gjennomføre opplæring fram til fagbrev i bedriften de er ansatt i. Voksne får her mulighet til å få svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid. Du må ha ett års relevant yrkeserfaring for å starte opplæringen. Ikke alle fylker tilbyr dette, og tilbudet vil også variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Du må derfor sjekke om dette er mulig for deg og søker så om å inngå en kontrakt med fylkeskommunen og arbeidsgiver, som gir veiledning og opplæring som leder frem til fagprøven.